Konstgjutare

Konstgjutare

Som konstgjutare syssIar man med konst-, gelb-, klock-, av- och tenngjutning.

Att arbeta som gjutare är ett varierande arbete där man ofta lär sig många olika moment i produktionen.

Gjutning kan innebära att smälta metall, till exempel järn, stål eller aluminium som får stelna i en form.

Som konstgjutare kan man få beställningarna som varierar: man kan behöva utföra allt från att gjuta nya konstverk, göra kopior, reparera och underhålla gamla verk/föremåI.

Gelbgjutare gjuter oftast föremål i mässing såsom ljusstakar och ljuskronor.

Avgjutaren är specialiserad på gjutningsteknik med engångsform eller permanentform utforma och tillverka gjutformar och kärnor samt smälta, gjuta och efterbehandla arbetsstycken.

Klockgjuteri är ett hantverk som inriktar sig på gjutning och produktion av klockor, bland annat kyrkklockor. För klockgjutning används en speciell bronslegering.

Tenngjutare som även kallas för kanngjutare gjuter föremål som stop, fat, skålar, kannor, ljusstakar och mycket annat av tenn och koppar.

 

6 liknande yrke(n)