Konstterapeut

Konstterapeut

Det finns forskningsresultat som påvisar att det kreativa skapandet kan påverka patienternas livskvalitet positivt. Det gör att kreativiteten kan bli en viktig del av behandlingen som bland annat kan minska risken för depression som är hög vid vissa diagnoser, som t.ex demenssjukdom. Patienternas ökande förmåga att hantera sin vardag minskar också behovet av samhällets hjälpinsatser.

Konstterapeut medverkar i behandlingen genom att engagera personer i olika kreativa processer, enligt pacienternas förmåga och önskemål samt också med hänsyn till läkarnas/psykologernas rekommendationer. De aktiviteter som en konstterapeut kan organisera och leda är t.ex: besök till museer och konstutställningar, diskussioner kring konst och kreativt skapande och det praktiska kreativa skapandet i form av skrivande, måleri, broderi och andra former av konst eller hantverk.