Konstnär

Konstnär

Som konstnär kan du ha många olika inriktningar och utrycksmedel. Det krävs en stark drivkraft i yrket, många konstnärer har långa utbildningar bakom sig men få kan försörja sig på sin konst.

Konstnärer kan arbeta med väldigt många olika uttrycksmedel. Måleri, grafik, teckning och skulptur eller video och film är några av de vanligaste inriktningarna. Tidigare var uppdelningen mellan olika konstinriktningar ofta strikt, men idag närmar sig de olika inriktningarna varann, både inom utbildningen och bland de praktiserande konstnärerna. Nu är det vanligt att en och samma konstnär både målar, gör konstvideos och arbetar med skulptur eller datagrafik.

Det finns också många exempel på att konstnärer arbetar samtidigt inom andra yrken, ofta inom Kultur, media och design>> men kan också arbeta som Slöjdlärare>>,  Bildlärare>>, Konstterapeut>> eller Hantverkare>>

För mer information:
se Konstnärsguiden>> för yrkesverksamma konstnärer på www.konstnarsnamnden.se