Artist

Artist

En artist är en person vars "arbete" går ut på att på ett eller annat sätt uppträda inför åhörare. Exempel på olika sorters artister är bland annat musiker, stå-upp komiker, sångare, dansare, magiker/illusionister, musikalartister, akrobater, clowner, imitatörer, buktalare, jonglörer, eldslukare, revy- och varietéartister samt skådespelare: röstskådespelare>> och film-/teaterskådespelare.

Ska man lyckas försörja dig på sitt artisteri krävs det att man har personligt och originellt program inom sitt område, att man också är påhittig, envis, tror stenhårt på att man kommer att lyckas och är bra på att marknadsföra sig.

Var god se även information om flera yrken; förslagsvis i första hand om följande: Marknadsförare>>, Cirkusyrken>>, Dansare>>Varietéartist>>Cirkusyrken>>Musiker>>Stå-upp komiker>>Sjukhusclown>>Magiker>> och Skådespelare>>.

Utbildning

Bra grundutbildning finns på det Estetiska gymnasieprogrammet på inriktningar Dans, Musik och Teater. På eftergymnasial nivå: många högskolor har utbildningar för sångare, musiker, dansare mm. Lämplig utbildning för en blivande artist kan också finnas inom KKU (Konst- och kulturutbildningar). 

1 liknande yrke(n)