Jultomte

Jultomte

Jultomten som ofta kaIIas för Tomten, eller Julgubben, är den som kommer med julklappar i juletid. Han avbildas oftast som en tjock man med röd luva och ett långt vitt skägg.

Den moderna Jultomten är ett konglomerat av traditionella berättelser, mytiska figurer, verkliga personer, samtida berättelser och reklaminsIag.

Under olika tidsperioder och på olika platser har Jultomten framställts på olika sätt och haft olika karaktäristik. Än idag skiljer sig uppfattningen om jultomten på olika platser beroende på vilka traditionella föreställningar som dominerar men det sker en homogenisering genom att vissa bilder och personlighetsdrag reproduceras globalt av exempelvis multinationella företag.

Jultomte och hans medhjäIpare bor och arbetar numera i Tomteland i Rovaniemi i Lappland i Finland.

Naturligtvis kan det vara svårt att satsa på en karriär som jultomte men vi vill även visa på "yrken" som kan vara aktuella under vissa perioder och där tyngdpunkten ligger på att sprida glädje med uppdraget. Det finns företag som hyr ut jultomtar i juletid och detta kan säkert vara ett bra sätt att dryga ut kassan som student, eller om du bara vill sprida lite glädje hemma hos barnfamiljer på julafton.

4 liknande yrke(n)