Kulturförmedlare

Kulturförmedlare

Kulturförmedlarens arbetsområde är stort och kompetensen är användbar på hela arbetsmarknaden. Vanligast är att arbeta inom offentlig sektor, exempelvis inom kulturförvaltningen. Där jobbar du med en blandning av programverksamhet, utställningsprojekt och resursfördelning. 

Kulturförmedlare arbetar även på förlag, studieförbund, kulturstiftelser och andra organisationer inom privat sektor. Arbetsuppgifterna är varierande och består av projektledning inom olika kultursatsningar, ansvar för programverksamhet inom musik, teater, film, bildkonst och dans, pedagogiska visningar och föreläsningar inom olika konstformer och informationsverksamhet. Arbetet innefattar allt från strategi till produktion.

Kulturförmedlare har bland annat som uppgift att hitta kontaktytor för kulturproducent och kulturkonsument för att underlätta och utöka möten dem emellan. Som kulturförmedlare analyserar du förutsättningarna för möten mellan publik och konst och kultur.

Med utgångspunkt ur analysen gör du relevanta prioriteringar utifrån exempelvis kulturpolitisk agenda. Kulturförmedlaren kan ha flera roller, exempelvis producent, konsulent eller pedagog.

Nyttiga länkar
http://teaterforbundet.se - ett fackförbund inom scen- och filmbranschen.

1 liknande yrke(n)