Kulturkonsulent

Kulturkonsulent

Konsulent inom dans, teater, konst mm arbetar för att främja, stärka och utveckla det professionella kulturlivet inom ett visst kuIturområde, som kan vara till exempel dans, teater eller konst.

KuIturkonsuIentens roll är att främja människors möjlighet till att möta professionellt kulturutövande och att sprida t.ex. dans som konst- och uttrycksform.

Vanligast är att man arbetar för en region eller en större kommun och har som uppgift att förverkliga kulturpolitikens visioner. Konsulenten arbetar även med att skapa bättre förutsättningar för kulturutövare och konstnärer att verka lokalt och regionalt genom att koordinera kompetensutveckling och projekt samt såväl nationella som internationella samarbeten.

Som konsulent inom kulturområdet samarbetar man även med andra aktörer för att stödja och utveckla kulturområdet på olika sätt. KuIturkonsulenter arbetar med att informera, anordna kompetensutveckling, ibland förmedla föreställningar och kontakter med pedagoger och är en resurs för professionella kulturarbetare som dansare, koreografer, skådespelare och konstnärer.

En viktig del i arbetet är att skapa kanaler mellan den breda basen med amatörverksamhet, skolan, inom föreningslivet och det professionella kulturlivet med institutioner, ensembler och fria utövande (verksamma) kulturarbetare.

Länktips
https://statenskonstrad.se - producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer;
www.möteskulturdagen.se - hemsida om Möteskulturdagen, som firas varje år den 28 april;
http://teaterforbundet.se - ett fackförbund inom scen- och filmbranschen.

Visste du att...?
Konstnärsnämnden hjälper konstnärer utvecklas inom sitt område, bland annat genom att förmedla stipendier och bidrag.

10 liknande yrke(n)