Kulturarvspedagog

Kulturarvspedagog

Kulturarvspedagoger arbetar uppsökande mot grund- och gymnasieskolor, med guidningar, föreläsningar och information om besöksmål och historiska miljöer.

Kulturarvspedagoger är anställda huvudsakliken på olika museer. Arbetsuppgifterna omfattar oftast genomförande av uppsökande skolprogram, framtagande av lärarhandledningar och att vara en pedagogisk resurs i museets olika projekt och utställningar.

Kulturarvspedagoer arbetar såväl som i museibyggnader som på skolorna eller på andra ställen där utställningar eller evenemang genomförs, därför kan körkort krävas för att få anställning.

Inte sällan får man endast projektanställning för kortare eller längre projekt. Att få fast (tillsvidare) anställning som kulutrarvspedagog kan bli svårt.

I yrkesrollen som kulturarvspedagog är man en kreativ problemlösare, som behöver fatta självständiga beslut och har förmåga att hantera ett stort personligt ansvar. Personliga egenskaper som krävs: positiv, social och noggrann.

Utbildning

Någon form av högskoleutbildning krävs. Kraven kan variera, beroende på museets inriktning, exempelvis kan högskolestudier i arkeologi krävas. Lärarexamen eller studier i pedagogik (bland annat i Museipedagogik) kan också ställas som krav, men annars alltid är mycket meriterande.

Visste du att...?
En av de mest berömda museiföremål heter "The Draughtsman-Writer" och var skapad av den schweiziske urmakaren Henri Maillardet ca 1805. Det är "a spring-activated automaton" (en mekanisk robot) som ser ut som en pojke och kan rita fyra olika teckningar och skriva några dikter på franska och på engelska. Maillardets skapelse finns numera på museet i Philadelphia. Källa: www.fi.edu/history-resources/automaton

6 liknande yrke(n)