Kultur/naturgeograf

Kultur/naturgeograf

Geografer studerar jordytan, hur människan använder den och hur den förändras av samspelet mellan människa, samhälle och naturens egna processer. Som geograf arbetar du ofta med samhällsplanering eller miljövård. Geografer kan vara specialiserade på kulturgeografi (samhällsgeografi) eller naturgeografi, men också ha en bred utbildning i båda ämnena. Som geograf kan du vara anställd av länsstyrelser, landsting och kommunala förvaltningar etc. Många geografer arbetar med liknande uppgifter i biståndsarbete.

Mer information finns bland annat på
www.naturskyddsforeningen.se och www.naturvetare.se