Kultur/naturgeograf

Kultur/naturgeograf

Geografer studerar jordytan, hur människan använder den och hur den förändras av samspelet mellan människa, samhälle och naturens egna processer.

Som geograf arbetar man ofta med samhällsplanering eller med miljövård.

Geografer kan vara specialiserade på kulturgeografi (samhällsgeografi) eller naturgeografi, men också ha en bred utbildning i båda ämnena.

Som geograf kan man vara anställd av länsstyrelser, landsting och kommunala förvaltningar etc. Många geografer arbetar med liknande uppgifter i biståndsarbete.

Visste du att...?
Det finns en spök-ö vid namn Hashima nära Japans kust, som en gång i tiden var mest tätbefolkade ön i världen. År 1890 upptäcktes det kol och snabbt flyttade många människor dit för att arbeta inom kolindustrin.
När kolindustrin till slut kollapsade, lämnade samtliga ö-borna sin ö, som står i dag likt en spökstad utanför Japan. Källa: www.cntraveler.com

Visste du att...?
Den största nationella minoriteten i Sverige utgörs av sverigefinnar.

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap";
www.naturvardsverket.se - info om Ramsarkonventionen, som är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt;
www.humangeo.su.se/utbildning
www.naturskyddsforeningen.se och www.naturvetare.se

7 liknande yrke(n)