Geovetaryrken

Geovetaryrken

Inom ämnesområdet geovetenskap studeras planeten Jordens bildning, utveckling och förändring under långa tidsrymder. Geovetare kan ha olika specialinriktningar och arbeta inom näringslivet, offentlig förvaltning eller med forskning och utbildning.

Geologer utgör en stor grupp av geovetarna. De studerar berg- och jordarter i olika sammanhang. Arbetet kan bestå av både fältstudier och kontorsarbete. Även arbete på laboratorium förekommer. En geolog kan specialisera sig på olika delområden inom geologin.

Till geovetaryrkena hör också geografer, geofysiker, geotekniker och geokemister.

Läs också gärna om Geotekniker>>Geolog>>, Geograf>> och om yrken inom Miljövård.

Nyttiga länkar
www.naturvardsverket.se - info om Ramsarkonventionen, som är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt.

2 liknande yrke(n)