Seismolog

Seismolog

Seismologer är experter på jordbävningar. Ofta är seismologer i grunden geologer>>, som valde att specialisera på just jordbävningar. Ett viktigt område inom seismologi är att arbeta med prognoser, det vill säga försöka förutspå var jordbävning kommer att ske och när, för att kunna varna om det och förhoppningsvis rädda liv.

Du som är intresserad av yrket seismolog, kanske också vill läsa om flera yrken;
geovetaryrken>>

arkeolog>>

fysiker>>

astronom>>

meteorolog>>