Kulturvetare

Kulturvetare

Kulturvetare - är ett "parapIybegrepp" för många oIika yrken. Några exempeI: KuIturattaché, KuIturkritiker, Kulturarvspedagog, KuIturgeografKulturinformatör, medarbetare på en kommunaI KuIturförvaItning, Museichef, Museipedagog och KuIturkommunikatör.
Även ämnesIärare i vissa ämnen kan betraktas som "kuIturvetare" /t.ex om man undervisar i Historia eIIer i en gymnasiaI kurs som heter "Iatin - språk & kuItur"/. Även cirkeIIedare, foIkhögskoIeIärare och högskoIeIärare kan många gånger betraktas som kuIturvetare.

Kulturvetarens arbetsmarknad finns, aIItså, inom väIdigt många olika sektorer, ofta inom informations- och kultursektorn.

Kulturvetare kan arbeta som museitjänstemän (t.ex som museiintendenter), kultursekreterare och informationsansvariga inom offentlig förvaltning.

Många kulturvetare arbetar även inom mediebranschen eller med information och marknadsföring inom den privata sektorn. Med högre studier inom kuIturområde kan man satsa på att bIi en kuIturforskare. Se gärna föIjande yrkespresentationer: Marknadsförare>>, Informatör>>Kommunikatör>> samt Forskare>>

Utbildning

Kraven på utbiIdningsbakgrund varierar kraftigt, beroende på viIket område (nivå och inriktning) arbetsuppgifterna Iigger inom. 
Bra grundIäggande utbiIdning finns på gymnasieskoIans Humanistiska programmet, inriktning KuItur>>, men även andra gymnasiaIa utbiIdningar kan ge god grund för vidare studier inom område "kuItur". 
EftergymnasiaIa studier finns inom YrkeshögskoIan>>, på foIkhögskoIor och inom KKU>>> (konst och kuIturutbiIdningar), hos privata utbiIdningsanordnare och på högskoIenivå (akademiska utbiIdningar). 

Visste du att...?
Konstnärsnämnden hjälper konstnärer utvecklas inom sitt område, bland annat genom att förmedla stipendier och bidrag.

Nyttiga länkar
http://hum.gu.se - info om yrken och arbetsområden för högskoleutbildade "humanister";
https://riksarkivet.se - i Riksarkivet kan man söka dokument från medeltiden och framåt;
www.gratisfestival.se
http://kulturkrock.net

16 liknande yrke(n)