Museitjänsteman

Museitjänsteman

Det finns många olika yrken inom museisektorn. Gemensamt för dem är att man arbetar med att synliggöra, bevara och forska kring vårt natur- och kulturarv. Som utställningsproducent arbetar man med text, bild och rummets gestaltning för att visa fram föremål i olika sammanhang, och skapa en tankeväckande miljö för museets föremål. Tydlig ljussättning och skicklig exponering av föremålen är viktigt att kunna. Att bygga en utställning är ofta ett stort projekt som involverar många olika yrkesgrupper, till exempel hantverkare, formgivare forskare. Utställningsproducenter är oftast projektanställda under en viss tidsperiod när en nu utställning skapas.