Vetenskapskommunikatör med rymdinriktning

Vetenskapskommunikatör med rymdinriktning

Idag ställs stora krav på kommunikation av naturvetenskap och teknik till allmänheten. Vetenskapskommunikatören eller vetenskapsjournalisten arbetar med just detta. Kommunikation av astronomi- och rymdtekniknyheter, forskning och framsteg ställer krav på både vetenskaplig och skriftlig kompetens, och är ett yrke som tillåter den yrkesutövande att arbeta nära de vetenskapliga disciplinerna utan höga krav på kunskaper inom teknik och matematik. Rymdvetenskapskommunikatören utbildar och informerar i områden kopplade till astronomi och rymdteknik, medan vetenskapsjournalisten arbetar med att skriva för tidningar, TV-program eller radio. 

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också viII läsa information om andra Rymdyrken>>

Utbildning

Utbildningar inom vetenskapskommunikation får du genom journalistutbildningar, där du specialiserar dig på vetenskapskommunikation, eller via kulturvetarlinjer med inriktning mot t.ex. mediaproduktion. Exempel på en sådan utbildning finns här: www.isak.liu.se

En utbildning i vetenskapskommunikation med rymdinriktning förbereder t.ex. inom:
- Produktion: hur man hanterar kameror, redigeringsverktyg mm
- Humaniora: studier av människans kultur och hur man belyser den genom media
- Kommunikation: populärvetenskaplig vetenskapskommunikation och skriftlig kommunikation
- Övergripande: hur man använder ovanstående för att skapa produktioner med bra innehåll Utbildningar i medieproduktion ska fokusera på populärvetenskaplig kommunikation för den som vill bli vetenskapskommunikatör.
Utbildningarna är ofta generella, så studenten ansvarar själv för att inrikta sig på astronomi- och rymdkommunikation.

Visste du att...?
Var 18-de månad inträffar det en större eller mindre solförmörkelse som kan bevittnas någonstans på Jorden.

Nyttiga länkar
www.astronomiska.se - Svenska astronomiskasällskapets hemsida;
http://fssc.se - SSC, Svenska Science Centers är en branschorganisation som företräder, främjar och utvecklar branschen;
www.popularastronomi.se - Sveriges ledande populärvetenskaplig tidskrift om astronomi och rymdfart;
www.astronomiskungdom.se/rymdforskarskolan - för att kunna söka till Rymdforskarskolan måste du vara elev på gymnasieskolans Teknik- eller Naturvetenskapsprogramet;
http://slottsskogsobservatoriet.se - lektioner i astronomi för SFI-, grundskole- och gymnasieelever  på folkobservatoriet i Göteborg;
www.tekniskamuseet.se/skolprogram

11 liknande yrke(n)