Astronomilärare

Astronomilärare

Astronomi är idag det minst prioriterade området i gymnasiets, och även grundskolans, fysikundervisning. Som gymnasielärare med ämnesbehörighet i fysik har du goda möjligheter att vara med och förändra detta. Många kunskapsmål i såväl fysik- som naturkunskapskurser på gymnasiet anknyter till astronomi, och som fysiklärare kan du inspirera och entusiasmera morgondagens astronomer. Redan idag finns det på många skolor möjlighet att undervisa i astronomi- och rymdkurser bland de valbara kurserna i elevernas gymnasiaIutbildning, men de skoIorna skuIIe behöva bIi ännu fIer.

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också viII läsa information om andra Rymdyrken>>

Utbildning

För att utbilda dig till astronomilärare ska du slutföra en lärarutbildning med fysik som ett av dina huvudområden. Det finns sedan många möjligheter att specialisera dig inom astronomi och undervisa i valbara astronomikurser även utöver kärnkurserna i fysik, främst på gymnasiets naturvetenskaps- och teknikprogram. En del skolor erbjuder också spetsutbildningar i astronomi där du kan undervisa i kurser som fokuserar på exempelvis astrobiologi, människan i rymden, och rymdteknik.

Du kan också välja att läsa ett kandidatprogram i fysik med inriktning astronomi för att få spetskunskaper i astronomi och astrofysik. Sedan kan du komplettera med en pedagogikutbildning (KPU; kompIetterande pedagogisk utbiIdning = 90 högskoIepoäng, 3 terminer på heItid) och på så sätt få en lärarexamen med fysik som huvudområde. Som gymnasielärare kan du utnyttja Astronomisk Ungdoms nationella resurscentrum i astronomi, Astronomicentrum, som komplement till din undervisning.

Visste du att...?
Var 18-de månad inträffar det en större eller mindre solförmörkelse som kan bevittnas någonstans på Jorden.

Astronomicentrum hittar du här: www.astronomicentrum.se

Fler nyttiga länkar
http://fssc.se - SSC, Svenska Science Centers är en branschorganisation som företräder, främjar och utvecklar branschen;
www.astronomiskungdom.se/rymdforskarskolan - för att kunna söka till Rymdforskarskolan måste du vara elev på gymnasieskolans Teknik- eller Naturvetenskapsprogramet;
www.popularastronomi.se - Sveriges ledande populärvetenskaplig tidskrift om astronomi och rymdfart;
http://slottsskogsobservatoriet.se - lektioner i astronomi för SFI-, grundskole- och gymnasieelever  på folkobservatoriet i Göteborg;
www.lararforbundet.se/blogg - blogg på Lärarförbundets hemsida.

3 liknande yrke(n)