Astronom

Astronom

En astronom är en vetenskapsman/kvinna som forskar inom astronomi som huvudsaklig inriktning, dvs studerar stjärnor och galaxer samt olika fenomen i universum.

Astronomi är vetenskapen om universum och dess himlakroppar, och innefattar bl.a. kosmologi och läran om stjärnor, planeter, nebulosor och andra astronomiska fenomen.

Astronomi är bland de äldsta av alla vetenskaper och ett modernt vetenskapligt område inom fysiken. Som astronom har du en gedigen utbildning i fysik, där du specialiserar dig på astronomi eller astrofysik. Även andra inriktningar kan ge möjligheter att arbeta med fokus mot rymden, genom t.ex. teoretiska analyser inför praktiska rymdprojekt, banberäkningar eller arbete med materialfysik eller t.ex. teoretisk fysik. Utbildningarna ger dig, utöver kunskaper i astronomi, goda kunskaper i fysik, matematik, programmering och vetenskaplig metodik, och du kan välja att inrikta dig mot såväl teoretiskt som experimentellt arbete. 

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också viII läsa information om andra Rymdyrken>>

Utbildning

Den tre-åriga Kandidatprogrammen i fysik med inriktning astronomi finns bl.a. i Uppsala, Stockholm och Lund. Många lärosäten erbjuder också ett flertal orienteringskurser på grundnivå i astronomi. Dessa finns bl.a. i Göteborg och Uppsala. Kandidatutbildningen byggs generellt sett på med en två-årig masterutbildning, där du kan specialisera dig på olika områden inom astronomi och astrofysik. Efter avklarad utbildning finns goda möjligheter att doktorera och sedan arbeta med astronomisk forskning, både i Sverige och övriga världen. Astronomer kan också arbeta med astronomiska aspekter i rymdindustrins projekt. 

Kandidatutbildning inom astronomi finns på många lärosäten, bland annat Stockholms universitet och Uppsala. I fysikprogram kan man också ibland välja kurser inom astronomi. Astrofysik är en gren inom fysik.

För mer information kan du besöka eller ta kontakt med Astronomisk Ungdom>>