Meteorolog

Meteorolog

Med datorns hjälp räknar meteorologen sedan ut hur temperatur, vind, moln och fuktighet kommer att förändras och översätter detta till en väderprognos. Väderprognoserna är ett måste för sjö- och luftfart, vägmyndigheter, lant- och skogsbruk vilka köper väderprognoserna från SMHI. Marinmeteorologer är specialiserade på att göra prognoser för vindar, strömmar, vattenstånd, isbildning och risk för nedisning till havs.

Många meteorologer arbetar också med miljövård och i konsultverksamhet.

Försvarsmeteorolog
En grupp av meteorologer är försvarsmeteorologerna, som dessutom får en officersutbildning i samband med sin akademiska examen. Deras största uppgift är att ta fram väderprognoser för olika förband inom försvaret. Kika gärna på >> yrken inom Försvarsmakten.

Utbildning

För att bli meteorolog studerar man fysik vid ett universitet. Det finns olika program, men i huvudsak inleds utbildningen med att man studerar vid fysikerprogrammet. Efter den tre år långa kandidatnivån går man exempelvis ett masterprogram, en tvåårig påbyggnad, med inriktning mot meteorologi.

Kontakta utbildningsanordnarna för information om aktuella behörighetskrav.

För mer information om yrke Meteorolog se www.naturvetarna.se och Swedish Meteorological and Hydrological Institute´s homepage: www.smhi.se

Försvarsmaktens hemsida finns information om utbildning till försvarsmeteorolog.

Visste du att...?
Meteorologerna studerar det som händer ovanför jordens yta upp till ca en mil (10 km) "upp i lyften" och sedan, längre upp i atmosfären, tar rymdforskare vid. Kika gärna på Rymdyrken>>.

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap";
www.smhi.se - SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, som är en expertmyndighet under Miljö- och energidepartementet.

5 liknande yrke(n)