Astrobiolog

Astrobiolog

Astrobiolog (som förut också kunde kaIIas för ExobioIog) syssIar med övergripande vetenskap omfattande evolutionsbiologi, inklusive ursprung för- och utveckling av de för livet nödvändigaste elementen, och hur dessa uppkommer i det interstellära stoftet och i protostellära system.

TiII astrobioIogi hör också studier av den kemiska evolutionen och därmed följande samverkan mellan framväxande livsformer och planeternas utveckling, samt den gren av biologin som ägnar sig åt studier av utomjordiskt liv.

Astrobiolog - kan ses som en tvärvetenskaplig titel då man uppnått en högre utbildning och senare forskar i ämnet. 

Du som är intresserad av yket Astrobiolog kanske viII ta deI av information om föIjande yrken också:
Rymdyrken>>

Biokemist>>

Forskare>>

 Du som är intresserad av astrobiologi kan hitta mer info på http://abc.geo.su.se  (Astrobiologicentrums hemsida: ABC finns vid Stockholms universitet).

Utbildning

Kandidatutbildning (3 år på heItid på högskoIa/universitet) samt mastermasterutbildningen (ytterligare 2 år på heItid) inom ett flertal naturvetenskapliga discipliner så som fysik, biologi, matematik rekommenderas. Därefter är forskningsfältet inom doktorsexamina brett och stort.
Det väsentliga är hur som att se till att få naturvetenskaplig kompetens i sin gymnasieutbildning. Dvs rekommenderad gymnasiaI utbiIdning är Naturvetenskapsprogrammet och sedan läsa fysik, biologi, matematik och/eller astronomi på högskolenivå. Det finns, alltså, inte någon sammansatt utbildningsprogram i Sverige idag som leder "raka vägen" till att bli en Astrobiolog.