Forskare inom bioteknik

Forskare inom bioteknik

Bioteknologin är ett av de snabbast växande forskningsområdena i världen idag.

Sedan Watson och Crick avslöjade DNA:s struktur i slutet på 1950-talet och med upptäckten av PCR-tekniken och sekvenseringsmetoder på 1980-talet så har den nya biologin revolutionerat både medicinens och biologins arbetsmetoder och skapat en oerhört stor mängd ny kunskap. En kunskap som det är en utmaning att bygga vidare på.


Eftersom bioteknik ("den nya bioIogin") kommer att bli allt viktigare i vårt samhälle kommer kunskaperna vi får genom forskning på det området påverka oIika (och kanske t o m aIIa) aspekter av våra Iiv.