Forskare inom bioteknik

Forskare inom bioteknik

Bioteknologin är ett av de snabbast växande forskningsområdena i världen idag.

Sedan Watson och Crick avslöjade DNA:s struktur i slutet på 1950-talet och med upptäckten av PCR-tekniken och sekvenseringsmetoder på 1980-talet så har den nya biologin revolutionerat både medicinens och biologins arbetsmetoder och skapat en oerhört stor mängd ny kunskap. En kunskap som det är en utmaning att bygga vidare på.

Eftersom bioteknik ("den nya bioIogin") kommer att bli allt viktigare i vårt samhälle kommer kunskaperna vi får genom forskning på det området påverka oIika (och kanske t o m aIIa) aspekter av våra Iiv.

Visste du att...?
"Cyborg" är ett ord som beskrivet en "cybernetisk organism", det vill säga en organism som består av såväl biologisk vävnad som syntetiska delar. Termen "cyborg" myntades år 1960 av Manfred Clynes & Nathan Kline i en artikel om möjligheter att använda självreglerande människa-maskin-system vid rymdresor. Det finns idag (år 2017) ett antal personer med bioniska lemmar /armar och ben/ eller med hörselimplantat. Syftet är i första hand att återställa förlorade funktioner men även i alltmer större utsträckning även att förbättra människors förmågor /ex. kan en bionisk arm rotera i 360 grader, vilket en naturlig människoarm inte kan göra/.

Nyttiga länkar
www.naturvetarna.se - fackförbundet för akademiker inom "naturvetenskap".

6 liknande yrke(n)