Akademiker

Akademiker

En akademiker är i Sverige en person som har skaffat sig en högskoleutbildning, vilket man kan göra på en högskola eller på ett universitet.* Akademisk nivå uppnås efter med godkända resultat genomfört utbildningsprogram á minst 180 hp (= 3-årsheltidsstudier på högskolenivå).

Akademiker kan arbeta inom diverse olika branscher. Här>> kan du se en videofiIm från Akademikerförbundet SSR. FiImen är 20 min lång.

Och här>> kan du se en kort fiIm som i första hand beIyser frågor om Myter kring Iöner för akademiker.

Eftersom för att bli en akademiker är man "tvungen" att läsa på högskolenivå (på en högskola eller ett universitet) och det gäller att konkurrera om utbildningsplats, vilket man kan göra med betyg från gymnasiet men även med resultatet av högskoleprovet, så kanske är information om Högskoleprovet på sin plats här är snabblänk>> i presentationen av yrket Akademiker.

Se också en kort (längd 3 minuter) film om Högskoleprovet>> där du får veta vilka fördelar som finns med att skriva högskoleprovet ,när man anmäler sig och det viktigaste om provet, inklusive hur man kan förbereda sig på det bästa sättet.

Innan man kommer in på högskola, måste man skaffa sig behörighet. Det krävs till alla svenska högskoleutbildningar alltid Grundläggande behörighet plus till de flesta program och även till en del kurser krävs det också Särskild behörighet. Särskild behörighet är det olika till olika utbildningar kan t.ex krävas att man har godkända betyg i matematik 2 och i naturkunskap 2 eller i fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4. Till vissa högskoleutbildningar måste man också klara antagningsprover (gäller oftast konstnärliga utbildningar - t.ex på musikhögskolan eller på konstfacket).

Listan över vad akademiker arbetar med är lång och varierande. Se här >> vad aIumner (fd studerande) på Göteborg Universitet syssIar med.

Utbildning

Högskoleexamina delas in i generella examina, yrkesexamina och konstnärliga examina. En anledning till att det finns yrkesexamina är att det inom vissa yrken krävs en speciell utbildning eller legitimation för att man ska få arbeta inom yrket; och sådana utbildningar avslutas med en yrkesexamen.

Hemsidor som har relevant och pålitlig information, som gäller högskolestudier är bIand annat:
http://uka.se/kvalitet--examenstillstand - info om examenstillstånd och högskoleutbildningarnas kvalité;
www.umu.se/utbildning/universitetsstudier - Läsa på Universitet, så funkar det! (info på Umeå Universitets hemsida);
www.uhr.se/studier-och-antagning/Studentmassor
www.uka.se/fakta-om-hogskolan/vad-ar-en-hogskoleutbildning
www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Examina
https://akademssr.se - hemsida för Akademikerförbundet;
www.seqf.se - läs om Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)
www.studera.nu - högskolornas gemensam hemsida
www.antagning.se - information om behörighet och hur man söker till högskola/universitet i sverige
www.saco.se - hemsida för Sveriges Akademiker. Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. 
_______________________
* Är du nyfiken på vad skillnaden mellan en högskoIa och ett universitet är - kika gärna på en sida om högskolestudier och här>> är snabblänk till den sidan.

Fler nyttiga länkar
www.ltu.se/ltu/media/Akademisk-ordlista
http://hum.gu.se - info om yrken och arbetsområden för högskoleutbildade "humanister";
www.uka.se/rapport-2017-for-universitet-och-hogskolor
www.studera.nu/livet-som-student/ta-en-paus-eller-byta-studieort/ratt-att-slutfora-utbildning
www.topuniversities.com/qs-world-university-ranking
Arbetsmarknaden för akademiker år 2021 >>
http://studentstipendium.se

8 liknande yrke(n)