Teolog

Teolog

Teologer studerar religion.

Begreppet teologi härstammar från grekiska språket och kan översättas ungefär som "läran om Gud". I sin ursprungliga, och bokstavliga, betydelse, är det teoretiska tankar och uppfattningar kring det övervärldsliga ("Gud"), världens beskaffenhet och människans förhållande till den övervärldsliga verkligheten.
I Sverige används ordet teologi (av historiska skäl) ofta synonymt med "religionsvetenskap", de vetenskapliga studier av religion. Religionsvetenskapen kännetecknas dock av ett areligiöst förhållningssätt till religionen, till skillnad från den traditionella teologin som innefattar konfessionell dogmatik.

Den teologiska utbildningen vid svenska universitet har också en areligiös profil.

Som teolog kan man speciaIisera sig på oIika grenar inom teologi, exempeIvis på:

Kristen teologi

Bibelteologi
eIIer i

Teologin i icke-kristna religioner.

Du som är intresserad av detta yrket, kan finna intressant för dig information bIand annat på http://interreligiosacentret.se

Nyttiga länkar
http://sverigesmuslimer.se