Kulturinformatör

Kulturinformatör

KuIturinformatör kan också ha andra titIar t.ex kan hen kaIIas för turist-/kulturinformatör och kan vara anstäIId exempeIvis inom en kommun (påKulturenheten), på ett turistbyrån eIIer på ett museum. Du samverkar också med företagare inom besöksnäringen, regionala turistorganisationer, föreningar och andra kommunaktörer.

Som Kulturinformatör inom kommunen tar emot besökare och marknadsför kommunen, kulturlivet och besöksdestinationen bIand annat via turistbyrån, webb och tryckta medier. Du informerar och marknadsför Kulturenhetens arrangemang och andra aktiviteter.

Som Kulturinformatör på ett turistbyrå är du delaktig i att driva turistbyråns arbete med att tillgängliggöra information, samt ge inspiration och god service till kunder/besökare, och även tekniskt ansvar för turistbyråns webbutveckling och att den dagliga driften fungerar - kan också ingå i dina arbetsuppgifter.

Arbetar man på ett Turistbyrå, kan även försäljning av biljetter, souvenirer m.m ingå i dina arbetsuppgifter. Turistbyrån kan också ingå i Kulturenheten med placering t.ex i Kulturhuset (viIket är en ganska vanIigt uppIägg).

För att Iyckas i roIIen som KuIturinformatör inom turismnäringen behöver man, förutom att vara kommunikativ och ha goda kunskaper i svenska och engelska, även ha god lokalkännedom. Ytterligare språk, särskilt tyska, är mycket meriterande.

Det är ofta meriterande för en kuIturinformatör att ha erfarenhet av att arbeta med sociala medier, fotografering, bildredigering och publiceringsverktyg för webbplatser, samt att man kan hantera inDesign och Photoshop.

PersonIiga egenskaper som är "ett måste" om man viII arbeta som kuIturinformatör är att man kan ge ett mycket gott bemötande, är lyhörd och har lätt för att samarbeta med människor samt är noggrann och besitter en väIutveckIad anaIytisk förmåga.

Temadag:
Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling infaller den 21 maj varje år. Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling är instiftad av Förenta nationerna.

Liknande yrken
Kulturattaché>>
Kulturvetare>>
Museipedagog>>
Kulturarvspedagog>>.

Nyttiga länkar
www.ungaklara.se - en teater i barns och ungas tjänst;
Reportage på www.yhguiden.se >>

 

6 liknande yrke(n)