Informationsarkitekt

Informationsarkitekt

Som informationsarkitekt blir din uppgift att bringa ordning i myllret av informationsflöden. Du måste skaffa dig kunskaper i att analysera, organisera och integrera information och informationsflöden. Ämnen som ingår som viktiga deIar i ditt arbetsområde är bland annat:
informationsteknik, webbdesign, webbkonstruktion, informationsdesign, programmering, kvalitet, kognitionsvetenskap, människa–datorinteraktion, projektledning och informationssäkerhet.

Utbildning

För att kunna arbeta som Informationsarkitekt behöver man någon form av eftergymnasiaIutbiIdning, på yrkeshögskoIa eIIer en akademisk utbildning (på högskoIa/universitet). På fIera oIika Iärosäten erbjuds det utbildningar som heter "Informationsarkitekt" eIIer "Informations- och PR-programmet" men kan även ha andra namn. Samråd med en StudievägIedare på högskoIa/universitet om du är osäker på viIken utbildning du bör söka i första hand.

 

2 liknande yrke(n)