Digital designer

Digital designer

Digital designer måste ha spetskompetens i att skapa grafik för medieteknikens olika plattformar och samtidigt innehar hen goda kunskaper om den bakomliggande tekniken.

Digital designer måste ha den bredd som krävs för att arbeta som kreativ designer och samtidigt vara tekniskt sakkunnig. Digitala designers arbetar ofta i projektform, där fokus ligger lika mycket på produktion, som på design och innehåll, och där de teoretiska momenten utgör en viktig kunskapsbas.

Digital designer kan bland annat specialisera sig och arbeta t.ex mot handel med fokus på exempelvis e-handel. Och i så fall arbetar hen med utformning och utveckling av e-handel, med appar, kampanjsajter, tjänster och butiksmiljöer. Centrala delar i digital designerns arbete består i så fall av varumärkesbyggnad, användbarhet, tjänsteutveckling och för det krävs det djupgående produktionskunskap. En digital formgivare med inriktning mot e-handel kan arbeta inom en rad olika näringar, såväl inom mindre verksamheter som i stora multinationella företag. Arbete syftar till att bygga på ett helhetsgrepp om köpupplevelsen, vilket kan betraktas som en överlevnadsfråga för så gott som alla handlare.

Se gärna även information om andra designer-yrken>>.

Utbildning

En eftergymnasial utbildning kan finnas inom högskola och yrkeshögskola. På gymnasiet rekommenderas det att läsa på Teknikprogrammet i första hand, men även Estetiska programmet, inriktning Estetik och media - kan ge en lämplig grundutbildning.

1 liknande yrke(n)