Webbdesigner

Webbdesigner

Som webbdesigner bygger du upp en webbplats på Internet. Arbetsredskap för en webbdesigner är framförallt olika datorprogram. Du programmerar i språk som; HTML, DHTML, Javascripts, XML, ASP etc. Samtidigt arbetar du mycket med bildhanteringsprogram, t.ex. Photoshop, ImageReady och Fireworks.

Eftersom den tekniska utvecklingen går så snabbt inom området får du också räkna med mycket självstudier. En två år gammal utbildning kan snart vara föråldrad.

Webbdesigners kan också kombinera arbetsuppgifter och samtidigt agera som "webbutvecklare" och ansvara för produktion, programmering, funktion, underhåll och förvaltning av webbsidor. Beroende på arbetsinnehåll och ansvarsområde har lönerna för webbutvecklare/webbdesigners en ganska stor spridning.

Utbildning

En bra grundläggande utbildning om man vill arbeta som webdesigner är gymnasiets Teknikprogram med inriktning Informations- och medieteknik>>
Ofta kräver arbetsgivaren också att man besitter den kunskap man får efter en vidareutbildning från bland annat universitet och högskolor eller från en Yrkeshögskola.

Visste du att...?
En ny yrkesroll (uppgift från maj 2017) som en it-kunnig person kan ha, är Agil coach, vars främsta uppgift är att se till att IT-lösningar fungerar väl inom ett team. De övriga arbetsuppgifter som agil coach har är att på olika sätt underlätta arbetet för de övriga på arbetsplatsen genom att effektivisera och se till att allt "flyter på".

3 liknande yrke(n)