Webbdesigner

Webbdesigner

Som webbdesigner bygger du upp en webbplats på Internet. Arbetsredskap för en webbdesigner är framförallt olika datorprogram. Du programmerar i språk som; HTML, DHTML, Javascripts, XML, ASP etc. Samtidigt arbetar du mycket med bildhanteringsprogram, t.ex. Photoshop, ImageReady och Fireworks.

Eftersom den tekniska utvecklingen går så snabbt inom området får du också räkna med mycket självstudier. En två år gammal utbildning kan snart vara föråldrad.

Utbildning

En bra grundläggande utbildning om man vill arbeta som webdesigner är gymnasiets Teknikprogram med inriktning Informations- och medieteknik>>
Ofta kräver arbetsgivaren också att man besitter den kunskap man får efter en vidareutbildning från bland annat universitet och högskolor eller från en Yrkeshögskola.