Dataspelsutvecklare

Dataspelsutvecklare

Yrkesbeskrivning

Arbetet som dataspelsutvecklare kan delas in i tre olika delar. Man kan antingen arbeta med design, programmering eller grafik eller alla tre delarna tillsammans. I stora spelföretag är det vanligare att rollerna är tydligare uppdelade mellan de anställda än i små företag.

Att arbeta som dataspelsutvecklare med designinriktning innebär att man ska vara med och skapa en helhet utifrån en idé för ett spel. Mycket handlar om att arbeta med detaljer så att slutprodukten blir så komplett som möjligt. Det kan exempelvis gälla att designa banor på ett vis som håller tempot uppe i ett actionfyllt spel.

Designerns uppgift är bland annat att kunna se vad tanken är med ett spel och att kunna se varje steg i spelet från start till mål. Ofta har en dataspelsutvecklare med designinriktning en projektledande roll, då det är denne som bör ha en helhetssyn över spelet.

Arbetsuppgifterna för en dataspelsutvecklare med programmeringsinriktning är i mångt och mycket detsamma som sker inom annan systemutveckling. Man får in uppgifter om hur ett spel ska bete sig och med hjälp av programmeringsspråk ger man instruktioner till datorn så att exempelvis en bil svänger åt höger om man som spelare säger åt den att göra det. Som programmerare är det viktigt att ha sinne för logik samt en stor portion tålamod då det ofta tar lång tid innan man når sitt önskade resultat.

Dataspelsutvecklaren med inriktning mot grafik har till uppgift att visualisera det som designern har formulerat. Exempelvis kan designern ha ett önskemål om att en figur i ett spel ska ha ett visst utseende och då är det grafikerns uppgift att skapa figuren. Oavsett vilken inriktning man har som dataspelsutvecklare är det alltid viktigt att ha en bra kommunikationsförmåga. Se gärna en kort videofilm om Gustav som har studerat spelutveckling>>,

en annan film om yrket (längd 2 min 43 sek) - snabblänk är här>> och ännu en videofilm om Game Development Exhibition>>

Utbildning

Det finns ett antal olika högskoleutbildningar som inriktar sig på dataspelsutveckling och som omfattar cirka tre års studier. Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan. Läs mer på Yrkeshögskoleguiden.se. Oftast inriktar man sig under utbildningen mot exempelvis programmering eller design men samarbetar med de andra utbildningsinriktningarna. Man måste dock inte ha gått en utbildning som är direkt inriktad mot dataspelsutveckling för att bli bra på arbetet. Exempelvis har en del av de som arbetar med programmering för dataspel ofta en bakgrund från andra programmeringsutbildningar.

Framtidsutsikter

Enligt Dataspelsbranschen, som är en branschorganisation för dataspelsföretagen, är svensk dataspelsexport kraftigt växande. Detta innebär att det under de närmaste åren kommer att finnas ett stort behov av personal inom yrket. Inom data/IT-sektorn efterfrågas främst utbildade med en längre utbildning. Framförallt kommer specialister av olika slag att efterfrågas. För datautbildade med kortare utbildning råder fortsatt hård konkurrens om jobben. 

Se gärna även andra yrkespresentationer, ex. Dataspelare>>.

För mer info se bl a www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/dataspel-ska-locka-hemmasittare-till-arbetsmarknaden och www.facebook.com/iem

1 liknande yrke(n)