IT-tekniker

IT-tekniker

Som IT-tekniker ansvarar du för utbyggnad, drift och underhåll av IT-system och ger stöd och support till användarna.

IT-teniker behöver ha en ganska bred kompetens, både teknisk kompetens och kompetens i att hantera stöd- och supportrelaterade frågor. 

Utbildning

IT-tekniker kan ha olika utbildningsbakgrund. Det finns de som är autodidakter (självlärda) som idag arbetar som IT-tekniker men det bIir aIIt mindre vanIigt; utan det bIir aIIt vanIigare att man behöver - för att få anstäIIning - ha någon form av eftergymnasiaI utbiIdning, på högskoIa/universitet eIIer från en yrkeshögskoIa.
Bra grundutbildning finns på gymnasieskolan: på El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik>>. Lämpliga vidareutbildningar finns på högskola/universitet och kan finnas inom Yrkeshögskolan.

1 liknande yrke(n)