IT-tekniker

IT-tekniker

Som IT-tekniker ansvarar du för utbyggnad, drift och underhåll av IT-system och ger stöd och support till användarna.

IT-teniker behöver ha en ganska bred kompetens, både teknisk kompetens och kompetens i att hantera stöd- och supportrelaterade frågor. 

Utbildning

IT-tekniker kan ha olika utbildningsbakgrund. Det finns de som är autodidakter (självlärda) som idag arbetar som IT-tekniker men det bIir aIIt mindre vanIigt; utan det bIir aIIt vanIigare att man behöver - för att få anstäIIning - ha någon form av eftergymnasiaI utbiIdning, på högskoIa/universitet eIIer från en yrkeshögskoIa.
Bra grundutbildning finns på gymnasieskolan: på El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik>>. Lämpliga vidareutbildningar finns på högskola/universitet och kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Visste du att...?
En ny yrkesroll (uppgift från maj 2017) som en it-tekniker kan ha är - som Agil coach, vars främsta uppgift är att se till att IT-lösningar fungerar väl inom ett team. De övriga arbetsuppgifter som agil coach har är att på olika sätt underlätta arbetet för de övriga på arbetsplatsen genom att effektivisera och se till att allt "flyter på".

1 liknande yrke(n)