IT-konsult

IT-konsult

Att vara IT-konsult är ett brett begrepp men innebär att man har specialiserat sig på något/några områden inom IT. IT-konsulter arbetar med IT-uppdrag på konsultbasis, antingen som egna företagare eller som anställda på ett konsultföretag.

Utbildning

Det finns väldigt många IT-utbildningar att välja bland. En IT-utbildning på grundnivå på högskola/universitet omfattar 3 årsstudier på heltid (180 högskolepoäng) för att kunna ta ut en kandidatexamen. 

Man kan också läsa ett ingenjörsprogram med inriktning på data och it. Dessa utbildningars styrka är att man får förståelse kring hur hårdvaran fungerar (man kan, alltså, läsa till civilingenjör eller till högskoleingenjör).

Ett annat alternativ är att läsa en datavetenskaplig utbildning på grundnivå och få en gedigen matematisk grund.

En systemvetenskaplig utbildning innehåller studier i teknik, beteendevetenskap, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Man kan också läsa fristående kurser och själv sätta samman en examen.

En bra idé är att utgå ifrån vad man personligen är intresserad av och tänka på att i första hand välja en bred utbildning, som gör den bästa möjligheten att hänga med i utvecklingen. Planera långsiktigt för att ett arbetsliv är långt men inom IT-område händer det ofta ganska mycket på relativt kort tid.

Visste du att...?
En ny yrkesroll (uppgift från maj 2017) som en it-kunnig person kan ha, är Agil coach, vars främsta uppgift är att se till att IT-lösningar fungerar väl inom ett team. De övriga arbetsuppgifter som agil coach har är att på olika sätt underlätta arbetet för de övriga på arbetsplatsen genom att effektivisera och se till att allt "flyter på".

Nyttiga länkar
http://ungforetagsamhet.se/fler-tjejer-i-tech-varlden

2 liknande yrke(n)