Dataingenjör

Dataingenjör

Dataingenjörer har kunskaper i datateknik och kan därför arbeta som programmerare, systemutvecklare, systemadministratörer och IT-konsulter.

Andra tänkbara områden är att arbeta inom utbildning och/eller försäljning. Med några års erfarenhet kan du även arbeta som teknisk expert, systemansvarig, IT-arkitekt, ansvarig för kundkontakter, projektledare och IT-chef.

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också vill ta del av informationen om föjande yrken: IT-arkitekt>>IT-strateg>> och IT-guide>>.

Utbildning

En vanlig utbildningsbakgrund för en dataingenjör är en högskoleingenjörsexamen i datateknik, 180 högskoIepoäng (= tre års studier på högskoIa/universitet på heItid).

VIDARE STUDIER
Med din högskoleingenjörsexamen kan du, med vissa krav på val av kurser eller med mindre kompletteringar, läsa vidare till civilingenjör eller motsvarande. Och på grund av den nya, mer flexibla, utbildningsstrukturen i Europa kan även fortsätta studera i andra Iänder, utanför Sverige.

Visste du att...?
En ny yrkesroll (uppgift från maj 2017) som en it-kunnig person kan ha, är Agil coach, vars främsta uppgift är att se till att IT-lösningar fungerar väl inom ett team. De övriga arbetsuppgifter som agil coach har är att på olika sätt underlätta arbetet för de övriga på arbetsplatsen genom att effektivisera och se till att allt "flyter på".