IT-specialist

IT-specialist

Många verksamheter: myndigheter, orgnisationer och företag, efterfrågar IT-utbildade medarbetare för utveckling, utbildning, marknadsanalys och säker drift av datasystem.

I yrkesrollen som IT-specialist ingår det ofta att ansvara för att driva processer och IT-utvecklingsfrågor samt stödja och ge förslag till verksamhetens andra anställda.

Visste du att...?
En ny yrkesroll (uppgift från maj 2017) som en it-kunnig person kan ha, är Agil coach, vars främsta uppgift är att se till att IT-lösningar fungerar väl inom ett team. De övriga arbetsuppgifter som agil coach har är att på olika sätt underlätta arbetet för de övriga på arbetsplatsen genom att effektivisera och se till att allt "flyter på".

Se gärna information om andra yrken inom Data och IT, till exemepel om yrket IT-arkitekt>>