Databasspecialist/Databasadministratör

Databasspecialist/Databasadministratör

Arbetsuppgifter

En databas är ett sätt att lagra stora mängder information i datorer. Databasen gör att man lättare kan ta fram den information man behöver på ett snabbt och effektivt sätt. Databasadministratören arbetar med att göra databaser så bra som möjligt. Här används begreppet databasadministratör för att beskriva dem som utformar och administrerar databaser.

De som arbetar i yrket kan ibland också kallas för databasspecialister. Databaser har många användningsområden. Några exempel är bibliotekens register över böcker, företags kundregister och arbetsförmedlingars register med lediga platser och arbetssökande.

Databasadministratören utformar databasen och bestämmer hur den ska läggas upp. För att kunna bestämma detta måste de ha ett nära samarbete med framtida användare. Databasadministratören känner till vilka olika metoder man kan använda för att lagra data. När du designat databasen utreder du vilka problem som kan uppstå när den används. Ditt jobb är sedan att administrera databasen, det vill säga göra ändringar när det behövs. Det är viktigt att känna till vilka framsteg som görs på databasområdet, till exempel om det kommer ny programvara.

I jobbet ingår täta kontakter med användarna, allt ifrån att ge råd, till att utbilda dem. Databasadministratören ska också se till att säkerhetsrutinerna fungerar så att ingen olovligen kan ta sig in i databasen.

För att kunna strukturera en databas måste man kunna samarbeta och ha lätt för att få kontakt med människor. Logiskt tänkande och förmåga att analysera fakta är också värdefulla egenskaper i jobbet. Ofta arbetar man självständigt så du måste vara beredd att ta stort ansvar. Eftersom databranschen är internationell och i stort sett all dokumentation och referenslitteratur är på engelska är språkkunskaper viktiga.

Utbildning

Databasadministratörer har ofta en högskoleutbildning med datainriktning. Som databasadministratör bör du ha goda kunskaper om databaser och databashanterare. Det finns många olika datautbildningar, både längre och kortare. Betoningen i utbildningen kan ligga på tekniken eller maskinerna, på program och system eller på samspelet mellan människa och dator.
Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan. Läs mer på Yrkeshögskoleguiden.se Om du vill bli systemtekniker specialiserad på databaser är det naturligtvis bra om du i din utbildning specialiserar dig på databaser. Det är också vanligt att du får kompletterande utbildning i det företag där du anställs.

Framtidsutsikter

För nyutexaminerade råder idag balans på arbetsmarknaden, det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.

Nyttiga länkar
https://e-resident.gov.ee - Estonia (Estland) is the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID available to anyone in the world;
http://learn.org/articles/Whats_the_Salary_of_a_Computer_Networker - info på engelska.

6 liknande yrke(n)