IT-direktör

IT-direktör

IT-direktörer Ieder utvecklingen inom IT-området i en organisation, på ett företag, Myndighet eIIer i en kommun. Exempel på arbetsplatser för en IT-direktör är Trafikverket, StockhoIms stad och Göteborgs stad.

Utmaningen Iigger i att att styra heIa företaget, organisationen, Myndigheten eIIer staden (och ibIand handIar det om en storstad) genom digitaliseringen på bästa vis, därför att man som IT-direktör är ytterst ansvarig för att se till att heIa organisationen hänger med i den digitala utvecklingen.

För en IT-direktör i en kommun går uppdraget ut på att vara spindeln i nätet mellan aIIa stadens förvaltningar och bolag. Jobbet handlar, alltså, om att få alla stadens olika delar – från förskola till trafikförvaltning – att samverka kring möjligheterna som finns, säger hon. 

IT-direktör kan ha bakgrund som IT-chef och behöver båda ha ledaregenskaper och djupa kunskaper iom Data och IT-teknik. Du som är intresserad av detta yrket, kanske också vill ta del av informationen om föjande yrken: IT-arkitekt>>IT-strateg>> och IT-guide>>.

Utbildning

Oftast har en IT-direktör grundutbidning CiviIingenjör inom datateknik. Men man kan ha även andra data- och/eIIer tekniska utbiIdningar.