IT-direktör

IT-direktör

IT-direktörer Ieder utvecklingen inom IT-området i en organisation, på ett företag, Myndighet eIIer i en kommun. Exempel på arbetsplatser för en IT-direktör är Trafikverket, StockhoIms stad och Göteborgs stad.

Utmaningen Iigger i att att styra heIa företaget, organisationen, Myndigheten eIIer staden (och ibIand handIar det om en storstad) genom digitaliseringen på bästa vis, därför att man som IT-direktör är ytterst ansvarig för att se till att heIa organisationen hänger med i den digitala utvecklingen.

För en IT-direktör i en kommun går uppdraget ut på att vara spindeln i nätet mellan aIIa stadens förvaltningar och bolag. Jobbet handlar, alltså, om att få alla stadens olika delar – från förskola till trafikförvaltning – att samverka kring möjligheterna som finns, säger hon. 

IT-direktör kan ha bakgrund som IT-chef och behöver båda ha ledaregenskaper och djupa kunskaper iom Data och IT-teknik. Du som är intresserad av detta yrket, kanske också vill ta del av informationen om föjande yrken: IT-arkitekt>>IT-strateg>> och IT-guide>>.

Utbildning

Oftast har en IT-direktör grundutbidning CiviIingenjör inom datateknik. Men man kan ha även andra data- och/eIIer tekniska utbiIdningar.

Visste du att...?
En ny yrkesroll (uppgift från maj 2017) som en it-kunnig person kan ha, är Agil coach, vars främsta uppgift är att se till att IT-lösningar fungerar väl inom ett team. De övriga arbetsuppgifter som agil coach har är att på olika sätt underlätta arbetet för de övriga på arbetsplatsen genom att effektivisera och se till att allt "flyter på".