IKT-pedagog

IKT-pedagog

Förkortningen IKT står för Information Kommunikation Teknik. I vissa sammanhang står T för teknologi.

IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen.

Beroende på var man är anställd och hur tjänsten är utformad, kan rollen vara med fokus på att handleda pedagoger eller så kan det i en tjänst som IKT-pedagog ingå att man även ska vara resurs för eleverna i direkt kontakt med dem.

För mer information se bland annat i Handboken för IKT-pedagoger.