Digital kommunikatör

Digital kommunikatör

En digital kommunikatör är expert inom område "digital kommunikation". Hen har kompetensen att implementera ett digitalt tänk i företagets/organisationens kommunikationsarbete.

Som digital kommunikatör tar du med dig de grundläggande kunskaperna i marknadsföring och kommunikation in i den digitala medieåldern. Nya verktyg och kanaler, inte minst sociala medier, växer hela tiden fram och användarnas digitala beteende förändras, nya trender skapas. Din roll som digital kommunikatör är att kunna läsa, följa med i och agera i det nya landskapet, att förstå och kommunicera effektivt på de nya villkor.

På senare år har internet och sociala medier skapat helt nya möjligheter för informatörer och kommunikatörer att utföra sina uppdrag. Nu för tiden finns det möjligheten att komma närmare befolkningen och brukarna och ha dialoger på ett mycket mer effektivt men med bibehållen hög kvalitetsnivå.

Att bli en digital kommunikatör betyder att få möjlighet att ha ett spännande och givande arbete som ligger i samhällsutvecklingens framkant.

Som digital kommunikatör bör man ha kunskaper, färdigheter och kompetens som gör att man kan ta ansvar för analys, planering, genomförande och uppföljning av digitala kampanjer och kontinuerlig kommunikation i digitala medier och göra det strategisk, taktiskt och kreativt - på samma gång.

En digital kommunikatör behöver också ha kunskap om de relevanta juridiska förutsättningarna och bör kunna hantera både research, spridning och dialogproblematik på nätet. Hen ska också ha kompetens för att skapa budskap med text och bild för olika avsändare, produkter och mottagare samt paketera budskapen på ett målgruppsorienterat sätt.

Utbildning

De fIesta digitaIa marknadsförare har ofta utbildning från en yrkeshögskoIa.

Arbetsmarknad

Trender, mönster och beteenden skiftar otroligt fort på Internet; att ständigt implementera nya verklighetsanpassade digitala strategier blir därför många gånger avgörande för varumärken i deras interaktion med kunderna. Behovet av kompetent personal som skapar, förstår och analyserar digitala kampanjer och aktiviteter ökar bland företag och organisationer i så gott som inom alla branscher och kunskapsområden. Men samtidigt blir det allt fler som skaffar sig kompetens att arbeta inom det område - därför är det ganska svårt att förutspå hur pass svårt/lätt det blir att få jobb inom det aktuella område inom de närmsta åren.

Övrigt

Kika gärna på flera yrkespresentationer, förslagsvis på Digital marknadsförare>>, Informatör>> och Kommunikatör>>.

Visste du att...?
En person med kompetens inom IT & Marknadsföring kan bland annat arbeta som Global digital consumer strategist, dvs som strateg och specialist som utvecklar kundernas digitala upplevelse av företaget/organisationen, tjänsten och/eller produkten.

Länktips
http://mediestudier.se - Institutet för Mediestudier.

4 liknande yrke(n)