Ekonomikommentator

Ekonomikommentator

I jobbet som ekonomikommentator ingår det bIand annat att bedöma omvärldshändelser. Ekonomikommentator måste ha goda kunskaper i ekonomi och också vara kommunikativ och pedagogisk för att kunna förkIara komplicerade saker på ett strukturerat sätt så att gemeneman kan förstå /den som inte har utbidning i ekonomi och kanske inte någon större förförståelse i den allmänna politiska och samhällssituationen i olika länder (separat) och internationellt/.

Högre (akademisk) utbildning krävs, och helst både ekonomisk utbidning och utbildning till journalist eller kommunikatör/informatör.

Nyttiga länkar
http://prognos.konj.se - Konjunkturinstitutens Prognosdatabasen;

Intressant för dig information kan även finnas på
 https://civilekonomerna.se

1 liknande yrke(n)