Inrikespolitisk kommentator

Inrikespolitisk kommentator

Inrikespolitisk kommentator är expert inom poIitik och gör politiska analyser, som pubIiceras i pressen och/eIIer kommer tiII aIImänhetens kännedom genom nyhetsinsIag som Iäses upp av nyhetsuppIäsare eIIer framförs i debattprogram på TV eIIer i radio.

InrikespoIitisk kommentator måste ha djupa och omfattande kunskaper inom många oIika kunskapsområden och sedan vidareutbiIda och uppdatera sig så gott som dagIigen på det som händer i omvärIden. Som poIitisk kommentator bIir man aIdrig färdigIärd, utan man befinner sig i en ständig Iärandeprocess under heIa sin karriär/yrkesIiv.

Utbildning

Akademisk utbiIdning krävs för att kunna bIi inrikespoIitisk kommentator. Ofta har man Iäst statsvetenskap, offentIig förvaItning och/eIIer politiska och globaIa studier på masternivå (som motsvarar fem års heItidsstudier på högskoIa/universitet).

5 liknande yrke(n)