Marknadsassistent

Marknadsassistent

Som marknadsassistent behöver du kunna hålla reda på många arbetsmoment samtidigt. Det är ett omväxlande arbete. I ditt jobb kan du ha hand om allt från kundregister till avancerad trycksaksproduktion.

Marknadsassistent är en benämning som egentligen täcker yrken med flera olika inriktningar. Gemensamt för dem alla är att man jobbar med marknadsföring på företag och organisationer. Det är numera mycket vanligt att stora delar av marknadsföringen sker digitalt, vilket innebär att en digital kompetens efterfrågas i större utsträckning.

Det är svårt att skilja marknadsassistenten från yrket marknadsförare>>> och yrkena går ofta in i varandra. Som marknadsassistent arbetar man dock oftare med att producera marknadsföringsmaterial än med planering och övergripande strategi.

Visste du att...?
En person med kompetens inom IT & Marknadsföring kan bland annat arbeta som Global digital consumer strategist, dvs som strateg och specialist som utvecklar kundernas digitala upplevelse av företaget/organisationen, tjänsten och/eller produkten.

Se gärna information om fIera yrken, försIagsvis - KMA-samordnare>>, DigitaI marknadsförare>>, DigitaI kommunikatör>>, Koordinator>> och ProjektIedare>>.

2 liknande yrke(n)