Marknadsassistent

Marknadsassistent

Som marknadsassistent behöver du kunna hålla reda på många arbetsmoment samtidigt. Det är ett omväxlande arbete. I ditt jobb kan du ha hand om allt från kundregister till avancerad trycksaksproduktion.

Marknadsassistent är en benämning som egentligen täcker yrken med flera olika inriktningar. Gemensamt för dem alla är att man jobbar med marknadsföring på företag och organisationer.

Det är svårt att skilja marknadsassistenten från yrket marknadsförare>>> och yrkena går ofta in i varandra. Som marknadsassistent arbetar man dock oftare med att producera marknadsföringsmaterial än med planering och övergripande strategi.

Se gärna information om fIera yrken, försIagsvis - KMA-samordnare>>, DigitaI marknadsförare>>, DigitaI kommunikatör>>, Koordinator>> och ProjektIedare>>.