Marknadsförare

Marknadsförare

Marknadsförarens huvuduppgift är att från en idé skapa och sjösätta en marknadsplan för produkter eller tjänster åt ett företag eller en organisation.
Marknadskampanjer genomförs ofta i samarbete med en reklambyrå. Målet kan vara att öka försäljningen och stärka varumärket. Eller så kan det handla om att marknadsföra en idé eller ett beteende.

Om man är marknadsförare på ett större företag är man ofta del av en marknadsavdelning, där flera personer samarbetar. Man kan också vara ensam ansvarig för marknadsföringen i organisationen. Den viktigaste uppgiften är att skapa publicitet och uppmärksamhet för varor eller tjänster. Presskontakter och nätverksarbete är två grundläggande arbetssätt.

Marknadsförarens jobb kan innehålla många olika arbetsuppgifter och omfatta alla led i marknadsföringen. Kreativitet, problemlösning, nytänkande och allmänbildning är värdefulla egenskaper i yrket. Det gäller att ha bra känsla för när och hur kampanjen ska sjösättas. Målet är att försöka få rätt produkt eller tjänst till kunden på rätt plats vid rätt tidpunkt. Då är chanserna goda för att strategin lyckas.

Internet, direktmarknadsföring, tidningar, radio, TV och kampanjer på offentliga platser är användbara kanaler. Det gäller att försöka få rätt produkt eller tjänst att bli synlig för de rätta kund-/målgrupper.

Som marknadsförare kan man också hålla i marknadsanalyser och marknadsundersökningar, vilket innebär att man undersöker marknaden för företagets produkter eller tjänster. Målet är att ta reda på hur marknadsföringen bäst ska utformas eller hur produkterna kan förbättras för att de ska sälja mer. Det gäller att genom olika aktiviteter stärka varumärket dvs. att få omvärld och kunder att se positivt på den tjänst eller produkt som marknadsförs.

Som marknadsförare kan man också kallas för andra arbetstitlar som t.ex marknadskoordinator, marknadsanalytiker, marknadschef eller marknadsplanerare. Se gärna även information om yrken marknadsanalytiker>> och marknadsassistent>>.

Utbildning

De som arbetar med marknadsföring har ofta högskoleutbildning. Ofta kombineras högskoleutbildning i ekonomi, samhällsvetenskap eller teknik med marknadsföring och reklam. Att ha praktisk erfarenhet från försäljning och journalistik är värdefullt. Ofta är en teknisk utbildning, branschkunskap, kunskaper om informationsteknik och språkkunskaper bra meriter.

Vid några universitet och högskolor finns utbildningsprogram som är speciellt inriktade på marknadsföring. Det går också att välja marknadsföring som fördjupning inom ett ekonomprogram.

Lämplig utbildning kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Framtidsutsikter

Arbetsförmedlingen bedömer att det blir fortsatt hård konkurrens om jobben som marknadsanalytiker och marknadsförare. Det finns många utbildade som konkurrerar om jobben. På fem till tio års sikt bedöms arbetsmarknaden försämras ytterligare.

Visste du att...?
På reklambilder för klockor ställer man ofta klockan på "tio över tio" eller på "tio i två" för då "ler" klockan (ser "glad ut") och folk blir mer benägna att köpa den klockan.

Nyttiga länkar
https://via.tt.se/pressmeddelande/svensken-drommer-om-att-bli

www.reklamombudsmannen.org

http://www.easa-alliance.org

20 liknande yrke(n)