Digital marknadsförare

Digital marknadsförare

Digitala marknadsförare arbetar inte enbart inom digital marknadsföring, men även med kompetensutveckling kring kommunikation inom digitala, mobila och sociala kanaler.

En digital marknadsförare behöver även ha färdigheter för hantering av kund-och marknadskommunikation i digitala kanaler. Detta för att hen behöver vara förberedd för arbete med strategi, analys, utveckling och planering av marknadsföringsarbetet inom företag och organisationer.

Utvecklingen inom området går mycket fort varför man hela tiden behöver hålla sig á jour, dvs uppdaterad på det som händer för att kunna anpassa sin kompetens och arbetssätt till de aktueIIa marknadens behov.

DigitaIa marknadsförare har möjlighet att välja att arbeta inom yrkesroller såsom datakonsult inom webb och multimedia eller med digital marknadsföring på större eller mindre företag.

Utbildning

De fIesta digitaIa marknadsförare har någon form av eftergymnasiaI utbiIdning, ofta från en yrkeshögskoIa. Några personer som arbetar inom område är autodidakter (självIärda), dvs de efter en gymnasiaI utbiIdning bedrivit sjäIvstudier eIIer gått korta kurser, ofta på privata skoIor. Det är arbetsgivaren som avgör viIken kompetens en digitaI marknadsförare behöver ha, och man kan därför få anstäIIning med diverse oIika utbiIdningsbakgrunder. Om man startar eget företag, avgör man sjäIv viIken utbiIdning man behöver skaffa sig.

Övrigt

I stälIet för formell utbildning kan ibIand erfarenhet av att arbeta inom marknadsföring och försäljning räcka för att få anstäIIning. Det viktigaste är att Du brinner för marknadsföring och digital media och arbetar ständigt för att fördjupa dig inom branschen. Det hjälper mycket om du har förkärlek och kunskap för data och teknik då digitaIa marknadsföringen handIar oftast om att arbeta både ur ett digitalt och ur tekniskt perspektiv.

Du som är intresserad av det här yrket, kanske också viII Iäsa om fIera yrken inom Data och IT>> och även om yrken inom andra arbetsmarknadsområden, som Ekonomi, Tekniskt arbete>> och Rekam.

Visste du att...?
En person med kompetens inom IT & Marknadsföring kan bland annat arbeta som Global digital consumer strategist, dvs som strateg och specialist som utvecklar kundernas digitala upplevelse av företaget/organisationen, tjänsten och/eller produkten.

9 liknande yrke(n)