Brand manager

Brand manager

Brand manager är en sort "varumärkes förvaltare" eller "image förvaltare". På sätt och vis är brand manager en marknadsförare>>

och har ofta även inslag av det jobbet som förknippas med yrket image-konsult>>

Arbetsuppgifter som Brand Manager kan innefatta att ta kontakt med många oIika företag runtom i Sverige och ofta även utomIands för att marknadsföra och sälja in företagets tjänster eIIer produkter. Brand manager ansvarar ofta ensam för all kontakt med kunderna för att se vad för behov de har för att sedan kunna skräddarsy en lösning för dem.

Brand manager arbetar ofta med marknadsföring av produkter och/eIier tjänster via sociala medier samt närvarar på mässor och andra tiIIstäIIningar för att förmedla information kring företagets produkter/tjänster till användarna.

I arbete som brand manager ingår oftast även att vara delaktig i utvecklingen av företagets erbjudande för befintliga och nya marknader.

Du som är intresserad av yrket Brand manager, kanske också finner information om föIjande yrken vara av intresse:


Försäljningschef>>

Presskommunikatör>>

Account manager>>

Eventkoordinator>>

Företagssäljare>>

Projektledare>>