Företagsekonom

Företagsekonom

Företagsekonomer undersöker och analyserar företags eller organisations struktur och ekonomiska förhållanden, speciellt beträffande förvaltning och verksamhet. De tillämpar praktiskt ekonomiska teorier. Företagsekonomer kan benämnas med andra arbetstitlar, exempelvis marknadsekonomer eller företagskonsulter.

En företagsekonom kan arbeta med företagsekonomiska frågor på olika sätt: praktiskt på ett företag; eller undervisa i företagsekonomi och/eller bedriva forskning i företagsekonomiska- samt också ofta samtidigt i nationalekonomiska frågor. Om man forskar, är man i så fall Forskare, men inriktning i detta fallet på företagsekonomi.

Inom ämnet företagsekonomi finns det olika inriktningar, t.ex inriktning på Entreprenörskap.

En företagsekonom kan t.ex arbeta som Näringslivsutvecklare eller Näringslivsrådgivare.

Se gärna även andra yrkespresentationer, förslagsvis Konsult>>Forskare>>, Nationalekonom>>, Civilekonom>>.