Företagssäljare

Företagssäljare

Förmågan att få kontakt och lyssna in kundens behov och få ett förtroende är avgörande för att lyckas som säljare. Självständig planering och en stor drivkraft att nå uppsatt säljmål är också viktigt för att passa som säljare. Företagssäljare säljer varor och tjänster till andra företag, inte till privatpersoner.

I branschen kallas det för att sälja "business to business".
 
Säljare arbetar ofta med uppsökande försäljning. I ett tillverkande företag kan rollen vara att sälja större volymer, så kallad partihandel till grossister. Säljare jobbar även mot detaljhandeln och mot företag som ska använda produkter i egen tillverkning. Ofta till industriföretag.

Arbetsuppgifter

Både varor och tjänster är till salu, men alltmer en kombination av varor och tjänster. En bilförsäljare kan exempelvis sälja flera bilar till ett företag, bilarna är då varuförsäljning. Samtidigt avtalar säljaren om att bilarna får service regelbundet, vilket är tjänsteförsäljning. Att sälja in support för datorer som används av ett företag är enbart tjänsteförsäljning. Motsatsen är partihandel med livsmedel till butiker. Gemensamt för alla säljjobb är en bra förmåga att ta kontakt med människor och att lyssna in kundens behov.

Det blir allt viktigare att ägna sig åt att bygga upp det varumärke som marknadsförs. Det betyder att på många olika sätt skapa ett så positivt helhetsintryck som möjligt av produkten. Stärks varumärket så höjs förtroendet och produkten blir därmed lättare att sälja och efterfrågas ofta i större omfattning.

Eftersom arbetet ofta är självständigt måste säljaren vara beredd att ta ett brett ansvar för alla led i försäljningen. Säljaren förväntas även ha god kunskap om företagets och konkurrenternas varor och tjänster.

Anställningsvillkor vad det gäller lönen kan ofta erbjudas enligt följande: "Lön: Fast + Provision", vilket betyder att en del av lönen utgörs av en fast grundlön och andra delen är "rörlig" (provisionsbaserad). På så sätt är man garanterad viss "minimiinkomst" men kan samtidigt tjäna ganska mycket om man är en duktig säljare.
Se gärna information om fIer yrken, t.ex om yrket SäIjare>>