Account manager

Account manager

Account manager är en befattning på ett företag. Account managers arbetsuppgifter består oftast i att ta hand om företagets kunder och att stärka företagets position eller hjälpa organisationen att bli konkurrenskraftigare och följaktligen öka lönsamheten. Att arbeta som Account manager innebär att man planerar på lång sikt, arbetar strategiskt och fattar (efter noga övervägande) genomtänkta beslut i sitt dagliga arbete.

Key account managers arbetsuppgifter kan i vissa fall likna dem, som en traditionell säljare har men det finns en väsentlig skillnad: en key account manager inriktar sig mer på att få fram kundens behov och ser till att få dessa tillgodosedda; KAM kan sägas vara kundens representant i den egna organisationen och har i högre grad än en säljare – två gränsytor: en mot kunder och den andra – mot det egna företaget.

Key account managers arbete handlar väldigt mycket om att säkerställa en god affärsrelation med kunder med omsättnings- och resultatansvar både på kort- och långsikt. I rollen som KAM ingår det ofta även att koppla samman rätt person inom den egna organisationen med de rätta personer inom kundernas företag. För att lyckas i rollen som KAM räcker det inte med att vara en utomordentlig bra säljare, utan det krävs även andra kompetenser: förmåga att planera på mycket lång sikt, att sätta tydliga mål men vara samtidigt mycket flexibel samt förmåga att lämna ett traditionellt ”kund-leverntör” förhållande och sträva efter ett partnerskap med kunden.

Näringslivet uppger att det är ibland svårt att hitta tillräckligt kvalificerade säljare i sina rekryteringsprocesser, därför blir det allt viktigare att ha en gedigen utbildning med sig i bagaget.

Nyttiga länkar
www.oru.se/utbildning/vi-stor-pa-jobbet - intervju med en Key Account manager;
www.oru.se/key-account-manager

4 liknande yrke(n)