Aktiemäklare

Aktiemäklare

Att arbeta som aktiemäklare innebär att du köper och säljer aktier på uppdrag av andra. Aktiemäklaren agerar alltså mellanhand mellan köpare och säljare på finansmarknaden och får för detta betalt i något som kallas courtage.

Mäklare inom finans ger råd till kunder och arbetar med att köpa och sälja valuta, aktier, optioner och andra värdepapper. Mäklare är aktiva på finansmarknaden och måste samarbeta med andra och hålla sig uppdaterade om händelser i omvärlden. 

Mäklare inom finans arbetar på banker, försäkringsbolag eller värdepappersbolag.

En mäklare inom finans ger kunder förslag till köp och försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper. Mäklaren tar på kundens order hand om inköp och försäljning av värdepapper. Beroende på arbetets inriktning kan man kallas aktiemäklare/fondmäklare, penningmarknadsmäklare eller optionsmäklare.

En aktiemäklare/fondmäklare gör upp affärer om köp och försäljning av aktier/fonder och liknande värdepapper för kunders räkning. Även rådgivning om vilka företag de ska köpa aktier i och vilka aktier/fonder det är fördelaktigt att sälja ingår i arbetet.

Penningmäklare och obligationsmäklare handlar med obligationer, statsskuldsväxlar och certifikat som staten, kommuner eller företag ger ut.

Mäklaren arbetar oftast i stora handlarrum med dataskärmar och följer förändringen i priserna på aktierna, aktiekurserna och politiska och ekonomiska nyheter som kan påverka finansmarknaden och dess utveckling. Man måste kunna arbeta effektivt och fatta snabba och korrekta beslut under pressande förhållanden. Förmågan att skapa kontakter är avgörande för att lyckas i jobbet. Det är också viktigt att vara lyhörd för kundernas önskemål.

Förmågor som en mäklare inom finans behöver ha eller utveckla:

Samarbetsförmåga: Viktigt att kunna samarbeta med exempelvis finansanalytiker.

Kundfokus: Mäklaren köper och säljer för kundsräkning och måste därför vara lyhörd för kundens önskemål.

Analytisk förmåga: God förmåga att analysera.

Förmåga att värdera information: Mäklaren måste kunna hantera stora mängder information och värdera vad som är viktigt och som kan påverka finansmarknaden.

Utbildning

Mäklare inom finans har traditionellt en civilekonom- eller civilingenjörsexamen med inriktning industriell ekonomi. Men även en så kallad "SwedSec-utbildning" krävs också, som man bör skaffa sig efter genomförd akademisk examen på högskolenivå.
Det finns olika SwedSec-licenser för mäklare inom finans. För att arbeta som aktiemäklare krävs en så kallad specialistlicens. För information om SwedSec utbildningarhär var god se www.swedsec.se.

Nyttiga länkar
www.swedsec.se/fragor-och-svar/yrkesanpassade-tester

Se gärna även information om fler, "liknande", yrken, förslagsvis om yrken Akademiker>>, Banktjänsteman>>Rådgivare>>, Ekonom>>, Civilekonom>>, Redovisningsekonom>> och Nationalekonom>>.

3 liknande yrke(n)