B2B säljare

B2B säljare = försäljare enligt konceptet "Business-to-business". Som B2B säljare kan man också kallas för Företagssäljare.

Se gärna information om fIer yrken, t.ex om yrket SäIjare>>