Försäljningschef

Försäljningschef

Försäljningschefens uppgift är att bygga, coacha och stärka sitt team av säljare. Att handleda säljare, sätta upp mål och kunna bedöma säljarens prestation samt ge konstruktiv feedback är några av säljcoachens viktigaste uppgifter.

Du måste ha kunskap om ledarskap och ekonomi och veta hur man följer upp resultat. Som försäljningschef ansvarar man för försäljningsplanering, organisation, prognos och budget. Samtidigt måste en försäljningschef förstå hur man motiverar sina medarbetare och veta hur prestation hänger samman med motivation. Även rekrytering tillhör försäljningschefens uppgifter.