Företagsledare

Företagsledare

Du kan leda ett mindre eller större företag. I ett större företag finns en styrelse som sätter upp mål och riktlinjer som det är din uppgift att följa. I ett mindre företag kanske du planerar verksamheten själv. Du ska som företagsledare utveckla verksamheten, vara initiativtagare och genomföra förändringar. Att vara visionär och strateg är viktigt för en företagsledare. Visioner, mål och strategisk handlingsplan utvecklar du med stöd av styrelsen. 

Utbildning

En företagsledare har ofta någon form av eftergymnasial utbildning, vanligtvis från högskola/universitet men även andra utbildningar förekommer, t.ex från en Yrkeshögskola.

Nyttiga länkar
https://e-resident.gov.ee - Estonia (Estland) is the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID available to anyone in the world.

3 liknande yrke(n)