Framtidsforskare

Framtidsforskare

Vad händer med jobben och våra liv i övrigt i en värld där datorer, maskiner och robotar alltmer ersätter mänsklig arbetskraft? "Brinner" du för den frågan och "lever hellre i framtiden" än i nutiden, då är kanske yrket som framtidsforskare, trendspanare eller framtidsstrateg - helt rätt yrke för dig!

Framtidsforskare försöker genom att anaIysera då-tiden och nu-tiden förutse fram-tiden. Framtidsforskare får fram och presenterar trender och framtidsbilder som är avsedda att utmana och väcka nya kreativa tankar.

Framtidsforskare kan samtidigt ofta också agera som trendspanare och/eIIer som framtidsstrateger.

Framtidsstrateger hjälper organisationer att ta kontrollen över sin egen framtid och skapa en framtidsberedskap. Hen gör det genom att kartlägga företagets/organisationen marknad, göra intervjuer, leta fram trender inom relevanta områden, studera alternativa affärsmodeller. Sedan sammanställer framtidsstrateg resultaten och presenterar för företaget/organisationen och kan även ge förslag på strategier och på konkreta åtgärder som hen rekommenderar att vidta för att säkra företagets/organisationens framgång i framtiden. 

Du som är intresserad av yrket Framtidsforskare, kanske också viII kika på yrket TrendanaIytiker. Andra yrken som kanske intresserar dig kan vara - Historiker, KuItur/naturgeograf, Marknadskommunikatör, MuItijournaIistBrand-manager, ProjektIedareEventkoordinator

Visste du att...?
Framtidsforskare kan arbeta som futurologist, dvs med att ge råd om i vilken riktning företaget eller organisationen ska röra sig i. I jobbet som futurologist ingår det bl a att ha koll på trender, teknisk utveckling och beteendemönster hos kunder.

Nyttiga länkar
http://prognos.konj.se - Konjunkturinstitutens Prognosdatabasen;
https://e-resident.gov.ee - Estonia (Estland) is the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID available to anyone in the world;
www.iffs.se - Institutet för Framtidsstudier.

3 liknande yrke(n)