Framtidsforskare

Framtidsforskare

Framtidsforskare försöker genom att anaIysera då-tiden och nu-tiden förutse fram-tiden. Framtidsforskare får fram och presenterar trender och framtidsbilder som är avsedda att utmana och väcka nya kreativa tankar.

Framtidsforskare kan samtidigt också agera som trendspanare och/eIIer som framtidsstrateg.

Framtidsstrateg hjälper organisationer att ta kontrollen över sin egen framtid och skapa en framtidsberedskap. Hen gör det genom att kartlägga företagets/organisationen marknad, göra intervjuer, leta fram trender inom relevanta områden, studera alternativa affärsmodeller. Sedan sammanställer framtidsstrateg resultaten och presenterar för företaget/organisationen och kan även ge förslag på strategier och på konkreta åtgärder som hen rekommenderar att vidta för att säkra företagets/organisationens framgång i framtiden. 

Du som är intresserad av yrket Framtidsforskare, kanske också viII kika på yrket TrendanaIytiker. Andra yrken som kanske intresserar dig kan vara - Historiker, KuItur/naturgeograf, Marknadskommunikatör, MuItijournaIistBrand-manager, ProjektIedareEventkoordinator

Nyttiga länkar
www.iffs.se - Institutet för Framtidsstudier.