Trendanalytiker

Trendanalytiker

Trendanalytiker bevakar omvärlden, samlar in och tolkar information, spårar dagens trender och beteendemönster för att försöka förutspå vad som kommer att hända i framtiden och vilka beslut som behöver fattas. För att kunna göra det krävs det en djup kunskap om hur samhället fungerar, vad som styr våra värderingar och konsumtionsvanor.

Arbete som trendanalytiker är väldigt varierande: man måste lära sig nya saker varje dag och samarbeta med människor som är proffs i sina respektive branscher. För att kunna trivas som trendanalytiker måste man gilla att samla fakta, undersöka företeelser, analysera och sammanställa stora mängder information. Man jobbar, alltså, i en mycket kunskapsintensiv miljö och samarbetar med många människor som har olika sortens specialkunskap.

Trendanalytiker fokuserar på trender, långsiktiga förändringar av konsumentbeteende, arbetsmarknad och samhällsfrågor. Utifrån dessa data gäller det sedan att dra rätt slutsatser för att kunna leverera framtidsanalyser som beställs av olika sortens företag, t.ex. tillverkningsföretag och medieföretag som vill veta vad kunderna kommer att tycka om deras framtida tjänster- och produkter.
Trendanalytikernas undersökningar bidrar till samhällsnyttan och används i olika branscher och på olika sätt.
Trendanalytiker försöker bl a förutse hur efterfrågan kommer att förändras och hur kunderna kommer att förändra inställning och beteende.

Trendanalytiker kan göra små snabba undersökningar på uppdrag från små och medelstora företag men även stora undersökningar för organisationer och myndigheter. Det finns många som anser att de är mycket viktiga även för demokratin, därför att det är viktigt att myndigheter har möjlighet att skapa sig en bild av vad människor till exempel tycker och tänker om deras myndighetsutövning och service.

Utbildning

Trendanalytiker arbetar inom olika branscher och därför kan ha mycket varierande utbildningsbakgrund. Ett exempel på vilken utbildning en trendanalytiker kan ha är studier i företagsekonomi och i journalistik på högskolan. Tidigare arbetslivserfarenhet som tjänsteman och inom den politiska världen kan vara meriterande, precis som erfarenhet av att arbeta på olika privata företag.

Visste du att...?
En trendanalytiker kan arbeta som futurologist, dvs med att ge råd om i vilken riktning företaget eller organisationen ska röra sig i. I jobbet som futurologist ingår det bl a att ha koll på trender, teknisk utveckling och beteendemönster hos kunder.

Mer relevant info finns bl a på hemsidan - Institutet för framtidsstudier.

Fler nyttiga länkar
www.nyteknik.se - snart kan bilar själva larma SOS-sambandscentraler, efter en olycka;
https://e-resident.gov.ee - Estonia (Estland) is the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID available to anyone in the world.

7 liknande yrke(n)