Måltidsforskare

Måltidsforskare

Måltidsforskare ser måltiderna som en väsentlig del i människans kulturella evolution och de studerar manniskors matbeteende och dess förändring över tiden, bland annat studerar de varför vi äter det vi gör, varför vi väljer bort ätbara livsmedel och i onödan begränsar oss till vissa men också varför vi tillagar livsmedlen till maträtter just på de sätt som vi tillagar dem. 

Olika aspekter av matbeendet kan bli föremål för måltidsforskarnas undersökningar, t.ex kan de studera skillnader mellan kundernas avsikter (vad människor säger de vill göra) och deras faktiska agerande och sedan försöka förklara varför den skillnaden finns. Nästa steg är att få fram vad som behövs göras för att minska glappet mellan intention och handling hos konsumenterna.

Måltidsforskare kan också forska om och belysa (i vetenskapliga artiklar, i böcker och i föredrag) bland annat följande aspekter: hur människor förhåller sig till uttråkning och behovet av nyheter i smaksättningar, tillagningar och råvarukombinationer; matens och måltidens trender som mer eller mindre tydliga exempel på att matens funktion för människan kan förstås som en berättelse om våra ställningstaganden och uttryck för vår idévärld, och att matkulturen därför aldrig kan bli färdig och slutgiltig utan är i ständig förändring.

Nyttiga länkar
http://maltidsakademien.akademierna.se