Nyttiga länkar
http://sverigesradio.se - måltidsforskaren Richard Tellström om varför vi väljer att äta olika rätter istället för foderpellets;
www.oru.se/en-måltidsekolog
http://maltidsakademien.akademierna.se